• ۱. ثبت نام و ورود
  • ۲. ایجاد فروشگاه اختصاصی

  • ۳. دریافت بنرهای محصولات

  • ۴. تبلیغ و معرفی کالا به مشتریان

  • ۵. فروش و دریافت کمیسیون